Ouderen met dementie

Mensen met dementie worden vaak beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit is het gevolg van problemen in het onthouden van informatie, het plannen en aanbrengen van structuur in een activiteit en soms het overzicht daarin houden of het nemen van initiatief.

Voor wie?

Ergotherapeutische behandelingen bieden wij voor de persoon met dementie, maar ook voor de betreffende mantelzorger. De mantelzorger is degene die het meest bij de persoon met dementie betrokken is (partner, kind, vriend of verzorgende). De mantelzorger heeft daarom ook een belangrijke rol binnen de ergotherapeutische behandeling.

Behandeling volgens EDOMAH (richtlijn vanuit UMC St. Radboud)

Diagnostiek
Eerst moet een goed beeld van de mogelijkheden, beperkingen en de gevolgen van de dementie in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten gevormd worden. Er zal een gesprek plaatsvinden over activiteiten en keuzes gedurende het leven. Hierdoor wordt duidelijk welke activiteiten, gewoonten, waarden e.d. van betekenis zijn en waar knelpunten (zijn) ontstaan. Daarnaast wordt er met de mantelzorger gesproken over de ervaring met de zorg voor de persoon met dementie. Tijdens de diagnostiek worden ook activiteiten geobserveerd die voor de persoon belangrijk zijn, om te zien wat goed gaat en waar eventuele knelpunten zitten.

Doelbepaling
Samen met de persoon met dementie en de mantelzorger worden de doelen bepaald die in de ergotherapiebehandeling centraal zullen staan.
Enkele voorbeelden zijn:

– Huissleutels terug vinden,
– Zelfstandig boodschappen doen,
– Zelfstandig koffie zetten voor zichzelf en serveren voor bezoek,
– Helpen met bereiden van een maaltijd.

Behandeling
Na het vaststellen van de behandeldoelen wordt er gewerkt aan activiteiten die voor de oudere met dementie en de mantelzorger betekenisvol zijn.
In de meeste gevallen wordt hiervoor gebruik gemaakt van manieren om de mogelijkheden te gebruiken die de oudere nog wel heeft en daarmee problemen te compenseren. Ook wordt advies gegeven aan de mantelzorger geven zodat zijn/haar vaardigheden als mantelzorger verbeteren.

EDOMAH