Kinderteam

Stefanie is als kinderergotherapeut bij meerdere kinderteams aangesloten.

Kinderteam de Biezantijn

Ergotherapiepraktijk Bei Sei is in september 2015 in samenwerking met Fysiotherapiepraktijk de Fysioo en Logopediepraktijk Roost/Hermsen het ‘Kinderteam de Biezantijn‘ gestart!

Kinderteam de Biezantijn biedt fysiotherapie, logopedie en ergotherapie voor kinderen met motorische problemen, spraak-/taalontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsproblematiek.

1 2

Komt mijn kind in aamerking voor het kinderteam?

34Heeft uw kind moeite met praten? Kan het tijdens de gymlessen niet meekomen? Onhandig of houterig? Is het overgevoelig of kan het niet goed plannen? Heeft uw kind moeite met de concentratie? Spreekt het niet of slecht? Heeft uw kind gedragsproblemen of leer-, lees- en spellingsproblemen?
Soms gaat de taal- en motorische ontwikkeling van kinderen niet vanzelfsprekend. Het Kinderteam de Biezantijn biedt een effectieve combinatie van meerdere therapieën.

Uw therapeuten zijn:

  • Eefke Vonk, kinderfysiotherapeute bij Fysiotherapieprakijk de Fysioo
  • Lisa Knuwer, logopediste bij Logopediepraktijk Roost/Hermsen
  • Stefanie Franken, ergotherapeute bij Ergotherapiepraktijk Bei Sei

 

Aanmelden?
Kinderteam de Biezantijn
Voorzieningenhart de Biezantijn – Kindcentrum Aquamarijn
Telefoon: 024-6750137

 

Kinderteam Nijmegen

Kinderteam Nijmegen – Begeleiding en behandeling van kinderen met problemen

Over Kinderteam Nijmegen

Als je vragen hebt over de ontwikkeling van je kind, dan kun je op zoek gaan naar mogelijke antwoorden. Dat kan zijn op het gebied van groeien, eten, praten, spelen, bewegen en denken. Heeft je kind een achterstand of beperking, dan wil je deze verminderen of je kind leren hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de ouders en directe omgeving van het kind. Het Kinderteam Nijmegen helpt kinderen en ouders inzicht te krijgen in de problemen waar zij tegenaan lopen en hiermee om te gaan. Dat doen we door onderzoek, behandeling, begeleiding, oefeningen, tips en adviezen. Als de oorzaak van de problemen niet duidelijk is, kan het zijn dat we eerst diagnostisch onderzoek gaan doen.

Snel hulp

Het Kinderteam heeft geen wachtlijst; u en uw kind kunnen snel bij ons terecht. Uitgangspunt voor de behandeling is de hulpvraag van het kind en ouders. We focussen op mogelijkheden in plaats van beperkingen en binnen de behandeling staan het kind en zijn omgeving centraal. Dat kunnen zijn: ouders, verzorgers, familie, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.

Passende hulp

Begeleiding en behandeling van het Kinderteam zorgt ervoor dat je beter om leert gaan met de problemen waar je als kind of ouder tegen aanloopt, of dat deze verminderen. Door onze krachten te bundelen en onze kennis en ervaring gezamenlijk in te zetten, kunnen we passende hulp bieden. Soms is een hulpvraag in het begin niet zo duidelijk en kan het beter zijn om samen naar de ontwikkeling van een kind te kijken. Binnen het Kinderteam zijn verschillende hulpverleners werkzaam: orthopedagoog, kinderdiëtist, kinderlogopedist, kinderfysiotherapeut, kinderergotherapeut en gz-psycholoog.

Dit betekent zeker niet dat een kind door iedereen gezien moet worden, maar wel dat behandelaren elkaar als het nodig is snel kunnen vinden voor overleg of om eventueel samen een kind te bekijken.

Samen behandelen

Het kan zijn dat behandeling door één hulpverlener voldoende is. Als uw kind op verschillende gebieden problemen ervaart, kunnen meerdere therapieën wenselijk zijn. In dat geval wordt een van de hulpverleners uw vaste contactpersoon. Dat is prettiger, u weet bij wie u terecht kunt met uw vragen en het voorkomt dat u steeds opnieuw uw verhaal moet vertellen en daarmee onnodig tijdverlies. Mocht andere hulp nodig zijn, dan zoeken we met u naar mogelijkheden buiten het Kinderteam

Goede nazorg

We weten dat goede nazorg belangrijk is en geven u en uw kind dan ook tips en adviezen voor na het behandeltraject. En natuurlijk blijven we na de behandeling bereikbaar voor vragen. Als het nodig of gewenst is, maken we enige tijd na de behandeling een afspraak om de behandeling te evalueren en eventuele vragen die u nog heeft te beantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden bij het Kinderteam kunt u het beste doen via het aanmeldformulier op de site: www.kinderteamnijmegen.nl . Wij zullen dan binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u opnemen. Wilt u liever direct telefonisch contact? Elke maand  is een andere praktijk telefonisch bereikbaar. Zie hiervoor de site.