Kinderteam de Biezantijn

Ergotherapiepraktijk Bei Sei is in september 2015 samen met Fysiotherapiepraktijk de Fysioo en Logopedie Direct Nijmegen e.o. een samenwerking met Kindcentrum Aquamarijn gestart, genaamd: ‘Kinderteam de Biezantijn‘.

Kinderteam de Biezantijn biedt multidisciplinaire screening, behandeling en advies voor kinderen met motorische problemen, spraak-/taalontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsproblematiek.

1

Komt mijn kind in aanmerking voor het kinderteam?

Heeft uw kind moeite met praten? Kan het tijdens de gymlessen niet meekomen? Onhandig of houterig? Is het overgevoelig of kan het niet goed plannen? Heeft uw kind moeite met de concentratie? Spreekt het niet of slecht? Heeft uw kind gedragsproblemen of leer-, lees- en spellingsproblemen?
Soms gaat de taal- en motorische ontwikkeling van kinderen niet vanzelfsprekend. Het Kinderteam de Biezantijn biedt een effectieve combinatie van meerdere therapieën.

Het team bestaat uit:

  • Stephanie Beckhuis, kinderfysiotherapeute van de Fysioo
  • Tineke Cobussen, logopediste van Logopedie Direct
  • Stefanie Franken en Renée Luijten, kinderergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk Bei Sei