Kinderen

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven, op school en thuis. Het gaat met name om handelingen binnen het spel, de schoolse vaardigheden en de zelfredzaamheid. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder een bekende of vastgestelde onderliggende oorzaak, maar problemen kunnen ook voorkomen bij kinderen met een lichamelijke beperking, een gedrags- en/of contactstoornis.

De ergotherapeut onderzoekt waar en waarom het kind moeite mee heeft met bepaalde activiteiten en richt zich op de verbetering hiervan. Door middel van behandeling, begeleiding, ondersteuning of advies aan het kind, de ouders en andere betrokkenen kunnen deze problemen verminderd dan wel opgelost worden.

Komt mijn kind in aamerking voor ergotherapie?

Wij behandelen kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. U kunt met uw kind bij onze kinderergotherapeuten terecht voor onderzoek, behandeling, voorlichting en advies. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, wijze en tempo. Deze ontwikkeling verloopt niet altijd op alle gebieden vanzelfsprekend. Hierdoor kan een kind niet in staat zijn de dingen te doen die het graag wil (of moet) doen.

Kinderen die voor ergotherapie in aanmerking komen, kunnen bijvoorbeeld tegen één of meerdere van onderstaande problemen aan lopen:

  • Moeite hebben met de schoolse vaardigheden als het tekenen, knippen, kleuren en/of schrijven.
  • Moeite hebben met ruimtelijke oriëntatie of visuele waarneming.
  • Problemen ervaren in het (zelfstandig) uitvoeren van dagelijkse handelingen (ADL) zoals het aan- en uitkleden, eten, veters strikken enzovoorts.
  • Motorische onrust vertonen zoals altijd in beweging willen zijn, moeite hebben met stilzitten, friemelen met de handen, enzovoorts.
  • Een verkeerde lichaamshouding hebben en/of extra ondersteuning nodig hebben in de zit- en/of lighouding.
  • Bewegen en verplaatsen op basis van fysieke en/of cognitieve problematiek.
  • Aandacht- en concentratieproblemen hebben, snel afgeleid zijn.
  • Coördinatie- of planningsproblemen hebben, zoals onhandig zijn en vaak ongelukjes hebben.