Ergotherapiepraktijk Bei Sei

Bei Sei is een vrijgevestigde ergotherapiepraktijk gelegen in Nijmegen-Oud-West. Met vier jonge, enthousiaste ergotherapeuten met verschillende specialisaties biedt Bei Sei een breed aanbod aan verschillende behandelingen voor zowel ouderen en volwassenen als kinderen.

De oorspronkelijke eigenaren Bert Eijer (Bei) en Sandra Eickmans (Sei) hebben in 2003 de zelfstandige praktijk gestart. In januari 2014 is Bei Sei volledig overgenomen door ergotherapeuten Renske Smink en Stefanie Franken. Vanaf 2017 is de praktijk gegroeid met twee extra ergotherapeuten Laura Damen en Renée Luiten.

De praktijk heeft een ruime behandelkamer, met wachtruimte en (invaliden)toilet. Onze praktijk is in oktober 2017 volledig gerenoveerd. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van behandelen in de thuis- /werkomgeving. Uw wensen en behoeften staan in de behandeling altijd centraal. Onderling werken wij veel en nauw samen. Ook hebben wij samenwerkingsverbanden met andere disciplines zoals fysiotherapie en logopedie en de thuiszorgorganisaties.

ErgotherapiepraktijkErgotherapiepraktijk Bei Sei is opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit houdt in dat wij regelmatig cursussen volgen en symposia en workshops bijwonen om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen Bei Seibinnen ons vakgebied en de gezondheidszorg in het algemeen. Wij zijn tevens aangesloten bij de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.