Chronische pijn

Chronische pijn en -vermoeidheid hebben een grote impact op het leven. De ene dag kunt u meer dan de andere dag. Dit is soms moeilijk te begrijpen voor zowel uzelf als voor uw omgeving. Vaak is er naast de dagelijkse verplichtingen (werk, huishouden, etc.) weinig energie meer over om nog te kunnen genieten van leuke dingen. Wij helpen u op praktische wijze de draad weer op te pakken en de dingen te doen die u belangrijk vindt, waarbij u zo min mogelijk hinder ondervindt van uw klachten.

Voor wie?

Ergotherapie is voor volwassen met allerlei chronische pijn- en of vermoeidheidsklachten. Met chronisch wordt in dit geval bedoelt: klachten die langer dan drie maanden bestaan. Bijvoorbeeld:

  • Rugklachten
  • Klachten van arm, nek en schouder (KANS)
  • Fibromyalgie
  • Whiplash
  • Chronisch vermoeidheidssyndroom/ME
  • Onbegrepen (stress gerelateerde) klachten
  • Andere ‘Somatische Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK)

Behandeling

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we wat uw problemen zijn en welke activiteiten voor u belangrijk zijn. Samen stellen wij een behandelplan op om de door u geformuleerde doelen te behalen. Door u de activiteiten (bijv. werk, zelfzorg, vrije tijd) te laten uitvoeren en het handelen te observeren en te bespreken, kunnen wij achterhalen welke gewoontepatronen (zowel in denken als doen) er bestaan en u daarvan bewust maken. Door de activiteiten op een andere manier uit te voeren, kunt u ervaren hoe het gevoel in uw lijf en hoofd kan veranderen. Dit is de basis om de belastbaarheid weer op te bouwen en te komen tot verbetering van de kwaliteit van leven.