BEISEI

Welkom bij BeiSei, Wij bieden ergotherapie voor zowel ouderen en volwassenen als kinderen. Daarbij werken wij onderling veel en nauw samen. Uw wensen en behoeften staan in de behandeling altijd voorop.

 

 

Ergotherapiepraktijk Bei Sei biedt zowel ergotherapeutische behandeling als ondersteuning bij het aanvragen van hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere adviesvragen. Wij hanteren een eenduidige werkwijze bij alle verwijzingen:

werkwijze BeiSei

Volwassenen en ouderen

Tijdens het intakegesprek bespreken we de problemen die u ervaart, welke activiteiten belangrijk voor u zijn en welke u (weer) wilt kunnen uitvoeren. Samen stellen we doelen en een behandelplan op. Door vervolgens uw handelen tijdens het uitvoeren van de door u bepaalde activiteiten te bekijken, kunnen wij zien wat de oorzaak van de problematiek is. Door met u in gesprek te gaan en u de activiteiten op andere manieren te laten uitvoeren, bepalen we samen wat de beste oplossing voor u zal kunnen zijn.

Kinderen

Graag nodigen wij zowel de ouders/verzorgers als het kind uit om bij het intakegesprek aanwezig te zijn. Op die manier maakt het kind al kennis met onze therapeut en kan er door haar direct een beeld gevormd worden bij de problematiek die u en/of het kind omschrijft. We bespreken tijdens de intake wat de hulpvragen zijn en welke problemen worden ervaren tijdens het uitvoeren van de dagelijkse handelingen en activiteiten thuis, op school of elders. Daarbij kunt u denken aan de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen), schoolse vaardigheden, sport en spel, enzovoorts. Samen stellen we doelen op waaraan gewerkt gaat worden tijdens de behandelingen. De voortgang wordt tussentijds geëvalueerd en waar nodig worden de doelen bijgesteld. Aan het einde van een behandel-/adviestraject vindt een eindevaluatie plaats waarna besloten wordt de ergotherapie af te ronden of voort te zetten.